Zwrot wpłaty

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji uczestnika z danego przedsięwzięcia (o ile organizator nie zastrzegł sobie prawa do bezzwrotnej części lub całości wpłaty). Informacja o ewentualnej wysokości zwrotu jest zawarta w decyzji komendanta i skarbnika hufca dotyczącej danego przedsięwzięcia.

Zwrot jest możliwy jedynie na konto bankowe osoby, która wpłacała DSCZ na podstawie wniosku o zwrot wpłaty. Wniosek należy dostarczyć osobiście do biura Komendy Hufca lub przesłać jego skan (z podpisem) na adres mailowy skarbnika hufca (skarbnik@lublin.zhp.pl).

Wniosek o zwrot wpłaty + klauzula informacyjna