Zuchy (6-10lat)

zuch

W naszym Hufcu obecnie działa 7 gromad zuchowych. Zbiórki odbywają się zwykle raz w tygodniu – dzień tygodnia ustala kadra gromady wspólnie z rodzicami dzieci.
Ponadto w ciągu roku organizowane  są dwa weekendowe wyjazdy gromady – biwaki (2-3-dniowe), wyjazdy w trakcie ferii zimowych (4-7-dniowe zimowisko) oraz trwający 2 tygodnie obóz wakacyjny.
Jest to przykładowy plan pracy, gdyż każdy rok harcerski (szkolny) jest planowany z uwzględnieniem potrzeb i możliwości członków gromady. W trakcie wszystkich zbiórek oraz wyjazdów nad dziećmi czuwa kadra przeszkolona według ogólnopolskich wytycznych.

 

Oto gromady zuchowe działające w naszym Hufcu :

W Lublinie:

 

6lgz 6 Lubelska Gromada Zuchowa “Weseli Wędrowcy”
Drużynowa: phm. Małgorzata Wyrostek (malgorzata.wyrostek@lublin.zhp.pl)

 

 

10 Lubelska Gromada Zuchowa “Stumilowy Las”
Drużynowa: pion. Wiktoria Ceglarska (wiktoria.ceglarska@zhp.net.pl)

 

 

 

W Świdniku:
lilijka12 Świdnicka Gromada Zuchowa “Rozbrykane Tygryski”
Drużynowa: phm. Małgorzata Pastusiak (malgorzata.pastusiak@lublin.zhp.pl)

 

 


44 Gromada Zuchowa “Leśne Skrzaty”

Drużynowy: pwd. Krzysztof Durak (krzysztof.durak@zhp.net.pl)

 

W Jakubowicach Konińskich:

lilijka14 Gromada Zuchowa “Smerfy”
Drużynowa: phm. Agata Skraińska (agata.skrainska@zhp.net.pl)

 

 

W Krzczonowie:

5 Gromalilijkada Zuchowa „Leśne Chochliki”
Drużynowa: dh. Justyna Malinoś (justyna.malinos@lublin.zhp.pl

 

 

W Krasieninie:

Próbna Gromada Zuchowa “Pogodne Duszki”
Drużynowa: dh. Bożena Gajos (bozena.gajos@zhp.net.pl)

 

 

Po wybraniu gromady należy skontaktować się mailowo z drużynowym lub z biurem Komendy Hufca i poprosić o numer telefonu drużynowego. To on poda dalsze szczegóły.
Najlepiej zapisać dziecko na początku roku szkolnego, kiedy gromady organizują nabór, wtedy będzie w gronie rówieśników, którzy również po raz pierwszy stykają się z harcerstwem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dziecko dołączyło do gromady w trakcie roku szkolnego.
Czy dziecko musi spełnić jakieś warunki aby należeć do gromady? Czy na pierwszą zbiórkę musi przyjść w mundurze? Nie. Wystarczy, aby dziecko chciało regularnie uczęszczać na zbiórki i dobrze czuło się w gromadzie. Kiedy dziecko podejmie decyzje, że chce zostać zuchem, zaczyna kompletować mundur i opłaca składki członkowskie w wysokości 30 zł kwartalnie.