Zbiórki pieniędzy

Zgłoś zbiórkę

Protokół przeliczenia pieniędzy

 

Przypominamy, że zgłosić zbiórkę powinna osoba, która jest za nią odpowiedzialna. Po zakończeniu zbiórki pieniądze wpłacamy na konto bankowe hufca, a do biura dostarczamy protokół przeliczenia pieniędzy.