Władze, zespoły

Komenda Hufca

hm. Jacek Chrześcijanek – Komendant Hufca (jacek.chrzescijanek@lublin.zhp.pl);
phm. Adam Organista – Zastępca Komendanta Hufca (adam.organista@lublin.zhp.pl);
pwd. Małgorzata Góral – Skarbnik Hufca (malgorzata.goral@lublin.zhp.pl);
phm. Elżbieta Organista – Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą (elzbieta.organista@lublin.zhp.pl);
pwd. Małgorzata Wyrostek – Członkini Komendy Hufca ds. programu (malgorzata.wyrostek@lublin.zhp.pl).

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Katarzyna Poniatowska – Zastępca Przewodniczącego (katarzyna.poniatowska@lublin.zhp.pl);
pwd. Aleksandra Mroczek – Członkini Komisji Rewizyjnej (aleksandra.mroczek@lublin.zhp.pl).

Sąd Harcerski

hm. Robert Turski – Przewodniczący (robert.turski@lublin.zhp.pl);
hm. Olga Gilewicz – Zastępca Przewodniczącego (olga.gilewicz@.lublin.zhp.pl);
hm. Katarzyna Piondło – Członkini Sądu (katarzyna.piondlo@lublin.zhp.pl);
hm. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska – Członkini Sądu (agnieszka.kwapiszewska@lublin.zhp.pl).

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca

hm. Robert Turski – Przewodniczący Komisji (robert.turski@lublin.zhp.pl);
hm. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska – Członkini Komisji (agnieszka.kwapiszewska@lublin.zhp.pl);
hm. Olga Gilewicz – Członkini Komisji (olga.gilewicz@lublin.zhp.pl);
hm. Stanisław Dąbrowski – Członek Komisji (stanislaw.dabrowski@lublin.zhp.pl);
hm. Edward Nakonieczny – Członek Komisji (edward.nakonieczny@lublin.zhp.pl);
phm. Aleksandra Kata – Członkini Komisji (aleksandra.kata@lublin.zhp.pl);
phm. Łukasz Mazuś – Członek Komisji (lukasz.mazus@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Poniatowska – Członkini Komisji (katarzyna.poniatowska@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Wójtowicz – Członkini Komisji (katarzyna.wojtowicz@lublin.zhp.pl).

Zespoły Instruktorskie:

Kapelan Hufca

phm. ks. Robert Śliż (robert.sliz@lublin.zhp.pl)

Instruktor Hufca ds. Promocji i Wizerunku

pwd. Łukasz Góralski (lukasz.goralski@lublin.zhp.pl)

Kwatermistrz Hufca

phm. Tadeusz Bejm (tadeusz.bejm@lublin.zhp.pl)
pwd. Maciej Samczuk – Zastępca kwatermistrza (maciej.samczuk@lublin.zhp.pl)

Zespół Kształceniowy

phm. Elżbieta Organista – Szef Zespołu (elzbieta.organista@lublin.zhp.pl);
pwd. Alicja Gontkiewicz – Członkini Zespołu (alicja.gontkiewicz@lublin.zhp.pl);
pwd. Jarosław Piętas – Członek Zespołu jaroslaw.pietas@lublin.zhp.pl);
pwd. Ewelina Romańczuk – Członkini Zespołu (ewelina.romanczuk@lublin.zhp.pl).

Zespoły Wędrownicze:

Wędrowniczy Zespół Medialny

pwd. Łukasz Góralski – Szef zespołu (lukasz.goralski@lublin.zhp.pl)

Grupa Kwatermistrzowska Hufca

pwd. Maciej Samczuk – Szef zespołu (maciej.samczuk@lublin.zhp.pl)