Władze, zespoły

Komenda Hufca ZHP Lublin

pwd. Angelika Karczmarz – Komendantka Hufca (angelika.karczmarz@zhp.net.pl);
phm. Małgorzata Góral-Kowalczyk – Skarbnik Hufca (malgorzata.goral-kowalczyk@zhp.net.pl);
pwd. Ewelina Romańczuk – Zastępczyni Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą (ewelina.romanczuk@zhp.net.pl);
phm. Paweł Kowalczyk – Zastępca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych (pawel.kowalczyk1@zhp.net.pl);
phm. Katarzyna Radzikowska – Członkini Komendy ds. kształcenia (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl);
pwd. Magdalena Czerniawska – Członkini Komendy ds. programu (magdalena.czerniawska@zhp.net.pl).

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Maciej Samczuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (maciej.samczuk@zhp.net.pl);
phm. Adrian Pysiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (adrian.pysiewicz@zhp.net.pl);
phm. Łukasz Góralski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej (lukasz.goralski@zhp.net.pl).

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Elżbieta Organista– Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich (elzbieta.organista@zhp.net.pl).

Zespół Kadry Kształcącej “Kuźnia”

phm. Katarzyna Radzikowska SOKK 1261/2019 – szefowa zespołu (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl).

Zespół programowo-metodyczny “Studnia”

pwd. Magdalena Czerniawska – szefowa zespołu (magdalena.czerniawska@zhp.net.pl).

 

Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. specjalności wodnej

ćw. Jakub Kuliński (jakub.kulinski@zhp.net.pl).

Kapelan Hufca

ks. pwd. Piotr Wnuczek (piotr.wnuczek@zhp.net.pl).