Władze, zespoły

Komenda Hufca

hm. Jacek Chrześcijanek – Komendant Hufca (jacek.chrzescijanek@lublin.zhp.pl);
phm. Adam Organista – Zastępca Komendanta Hufca (adam.organista@lublin.zhp.pl);
pwd. Małgorzata Góral – Skarbnik Hufca (malgorzata.goral@lublin.zhp.pl);
pwd. Małgorzata Wyrostek – Członkini Komendy Hufca ds. Programu (malgorzata.wyrostek@lublin.zhp.pl);
pwd. Maciej Samczuk – Członek Komendy Hufca ds. Majątku (maciej.samczuk@lublin.zhp.pl).

Komisja Rewizyjna Hufca

pwd. Aleksandra Mroczek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (aleksandra.mroczek@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Poniatowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (katarzyna.poniatowska@lublin.zhp.pl);
phm. Wiktoria Drozd – Członkini Komisji Rewizyjnej (wiktoria.drozd@zhp.net.pl);
pwd. Paulina Jędrejek – Członkini Komisji Rewizyjnej (paulina.jedrejek@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Wójtowicz – Członkini Komisji Rewizyjnej (katarzyna.wojtowicz@lubelska.zhp.pl).

Sąd Harcerski

hm. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska – Członkini Sądu (agnieszka.kwapiszewska@lublin.zhp.pl).

Szef Biura Hufca

pwd. Aleksandra Frączkiewicz (aleksandra.fraczkiewicz@lublin.zhp.pl).

Kwatermistrz Hufca

pwd. Maciej Samczuk (maciej.samczuk@lublin.zhp.pl).

Kapelan Hufca

phm. ks. Robert Śliż (robert.sliz@lublin.zhp.pl).

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Tomasz Piech – Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich;
hm. Agnieszka Kwapiszewska – Wolska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich (agnieszka.kwapiszewska@lublin.zhp.pl)
hm. Jacek Chrześcijanek – Członek Komisji Stopni Instruktorskich (jacek.chrzescijanek@lublin.zhp.pl);
hm. Jadwiga Kowalska – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich;
hm. Krystyna Adamczyk – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich;
hm. Teresa Pazura – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich;
phm. Małgorzata Pastusiak – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich (malgorzata.pastusiak@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Radzikowska – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich (katarzyna.radzikowska@lublin.zhp.pl);
phm. Katarzyna Wójtowicz – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich (katarzyna.wojtowicz@lubelska.zhp.pl);
phm. Katarzyna Poniatowska – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich (katarzyna.poniatowska@lublin.zhp.pl).

Zespół Promocji Hufca

pwd. Łukasz Góralski – Szef Zespołu (lukasz.goralski@lublin.zhp.pl);
ćw. Paweł Biszczak – Członek Zespołu ds. Grafiki (pawel.biszczak@zhp.net.pl);
ćw. Adrian Pysiewicz – Członek Zespołu ds. Mediów społecznościowych (adrian.pysiewicz@zhp.net.pl).

Zespół Programowy Hufca

pwd. Małgorzata Wyrostek – Szef Zespołu (malgorzata.wyrostek@lublin.zhp.pl);
pwd. Katarzyna Jachymek (katarzyna.jachymek@lublin.zhp.pl)
pwd. Paulina Jędrejek (paulina.jedrejek@lublin.zhp.pl)
HO Zuzanna Kowalczyk (zuzanna.kowalczyk@lublin.zhp.pl)
HO Weronika Kotowska
sam. Izabela Bejm
sam. Magdalena Denkiewicz

Grupa Kwatermistrzowska Hufca

pwd. Maciej Samczuk – Szef Zespołu (maciej.samczuk@lublin.zhp.pl).