Władze, zespoły

Komenda Hufca ZHP Lublin

pwd. Angelika Karczmarz – Komendantka Hufca (angelika.karczmarz@zhp.net.pl);
phm. Małgorzata Góral-Kowalczyk – Skarbnik Hufca (malgorzata.goral-kowalczyk@zhp.net.pl);
phm. Paweł Kowalczyk – Zastępca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych (pawel.kowalczyk1@zhp.net.pl);
phm. Katarzyna Radzikowska – Członkini Komendy ds. kształcenia (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl);
pwd. Ewelina Romańczuk – Członkini Komendy ds. pracy z kadrą (ewelina.romanczuk@zhp.net.pl);
pwd. Magdalena Czerniawska – Członkini Komendy ds. programu (magdalena.czerniawska@zhp.net.pl).

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Maciej Samczuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (maciej.samczuk@zhp.net.pl);
pwd. Adrian Pysiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (adrian.pysiewicz@zhp.net.pl);
phm. Łukasz Góralski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej (lukasz.goralski@zhp.net.pl).

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Katarzyna Piondło – Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich (katarzyna.piondlo@zhp.net.pl);
phm. Elżbieta Organista- Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich (elzbieta.organista@zhp.net.pl);
phm. Katarzyna Poniatowska- Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich (katarzyna.poniatowska@zhp.net.pl);
hm. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska (agnieszka.kwapiszewska-wolska@zhp.net.pl);
hm. Olga Gilewicz (olga.gilewicz@zhp.net.pl);
hm. Stanisław Dąbrowski (stanislaw.dabrowski@zhp.net.pl);
phm. Katarzyna Radzikowska (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl).

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Lublin

phm. Katarzyna Radzikowska SOKK 1261/2019 – szefowa (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl);
phm. Alicja Gontkiewicz BOKK 1260/2019 – zastępczyni szefowej;
phm. Paulina Gałecka BOKK 1159/2018 – członkini.

Zespół programowo-metodyczny

pwd. Magdalena Czerniawska – szefowa zespołu (magdalena.czerniawska@zhp.net.pl);
phm. Małgorzata Wyrostek- członkini (malgorzata.wyrostek@zhp.net.pl);
phm. Jakub Stachnio BOKP 1/2019/ChL- członek (jakub.stachnio@zhp.net.pl).

Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. specjalności wodnej

ćw. Jakub Kuliński (jakub.kulinski@zhp.net.pl).

Kapelan Hufca

ks. pwd. Piotr Wnuczek (piotr.wnuczek@zhp.net.pl).