Polisy ubezpieczeniowe

Warunkiem objęcia harcerzy ubezpieczeniem NNW jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej oraz wpisanie ich do systemu Ewidencja ZHP.

Polisa Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje działania Instruktorów ZHP, którzy opłacili składkę i są wpisani do Ewidencji ZHP.

Polisa NNW

Polisa OC