Kształcenie

W tej zakładce pojawiają się  informacje na temat kursów, szkoleń oraz warsztatów, na których zdobyć można nową wiedzę i umiejętności. Jeżeli chcesz znaleźć kurs dla siebie, odwiedź także Instruktorską tablicę ogłoszeń na Facebook’u oraz bank kursów ZHP.

HUFIEC ZHP LUBLIN

 CHORĄGIEW LUBELSKA ZHP

KURSY I SZKOLENIA W ZHP