Kształcenie

W tej zakładce pojawiać się będą wszystkie najnowsze informacje na temat kursów, szkoleń oraz warsztatów, na których zdobyć można nową wiedzę i umiejętności. Zachęcamy zarówno instruktorów, drużynowych jak osoby realizujące próby instruktorskie oraz przygotowujące się do pełnienia funkcji instruktorskich do zapoznawania się z pojawiającymi się tutaj ofertami i oczywiście korzystania z nich!

 1. Kurs podharcmistrzowski “PO CO?”

  Termin: 10 – 15 sierpnia 2017 r.;
  Cena: 300 zł/os.;
  Miejsce: Gorce;
  Zgłoszenia do 22 czerwca 2017 r. pod linkiem;
  Wydarzenie na Facebooku.

 2. VI Kurs Kadry Kształcącej “Ręka Metody” 2017

  Termin: 6-10 września i 17-19 listopada 2017 r.;
  Cena: 350/380 zł/os. (w zależności od terminu wpłaty);
  Zgłoszenia do 11 czerwca 2017 r. pod linkiem;
  Wydarzenie na Facebooku.

 3.  Kurs Kadry Kształcącej 2017

  Termin:  20-24 września, 27-28 października, 1-3 grudnia 2017 r.;
  Cena: 350 zł/os.;
  Miejsce: Warszawa i okolice ;
  Zgłoszenia do 10 lipca 2017 r. pod linkiem.

I. KSZTAŁCENIE – CHORĄGIEW LUBELSKA

 1. Zgrupowanie Kursów Drużynowych – 4 metodyki

  Termin: 10-15 sierpnia 2017 r.;
  Organizator: ZKK “Krzesiwo”, Hufiec ZHP Puławy;
  Cena: 240/260 zł/os.;
  Miejsce: Garbatka – Letnisko;
  Zgłoszenia:  15 czerwca 2017 r.;
  Wydarzenie na Facebooku.