Kurs Przewodnikowski “Gwiazdozbiór”

“Gwiazdozbiór. Niebo gwiaździste nade mną prawo moralne we mnie.”

Terminy biwaków: 10-11 marca i 6-8 kwietnia 2018
Cena: 210 zł/os. (dla Hufca ZHP Lublin), 230 zł/os. (dla pozostałych środowisk)
Zgłoszenia: od 5.02 do 23.02 (26.02-4.03 – czas na wpłaty).

Link do ankiety zgłoszeniowej: ankieta
Regulamin kursu: regulamin