Kontakt

Hufiec ZHP Lublin

ul. Okopowa 11
20-022 Lublin

tel. 731-15-75-75 (numer aktywny w czasie dyżurów w biurze hufca)
e-mail: hufiec@lublin.zhp.pl

Dyżury w siedzibie Hufca

Terminy najbliższych dyżurów:
Komendantka hufca pwd. Angelika Karczmarz:
wtorki 10:00-17:30;
czwartki* 10:00-17:30.
*poza 11 czerwca (Boże Ciało)

Skarbnik hufca phm. Małgorzata Góral-Kowalczyk:
3 czerwca (środa) 17:00-18:00;
17 czerwca (środa) 17:00-18:00;
24 czerwca (środa) 17:00-18:00.

Z-ca komendantki hufca phm. Paweł Kowalczyk:
17 czerwca (środa) 17:00-18:00;
24 czerwca (środa) 17:00-18:00.

Członkini Komendy ds. kształcenia phm. Katarzyna Radzikowska –  po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Członkini Komendy ds. pracy z kadrą pwd. Ewelina Romańczuk – po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Członkini Komendy ds. programu pwd. Magdalena Czerniawska – po wcześniejszym umówieniu mailowym.

Pracownik biura phm. Alicja Gontkiewicz:
poniedziałki 16:00-19:00;
środy 15:00-18:00.

Uwaga! Wyjątkowo w dniu 8 czerwca (poniedziałek) dyżur pracownika biura odbędzie się w godz. 12:00-15:00.

Numery rachunków bankowych

55 1160 2202 0000 0002 3488 9485 – rachunek podstawowy
73 1160 2202 0000 0003 3616 1041 – wpłaty Podstawowej Składki Członkowskiej
92 1160 2202 0000 0002 3488 9983 – wpłaty na obóz letni hufca
75 1160 2202 0000 0003 3616 1296 – rachunek bankowy 1 SH “Focus”
62 1160 2202 0000 0003 3616 1239 – rachunek bankowy 4 SH “n.p.m.” im. gen. Mariusza Zaruskiego
31 1160 2202 0000 0003 3616 0730 – rachunek bankowy 5 SH “Synergia”
26 1160 2202 0000 0003 3616 0820 – rachunek bankowy ZD w Świdniku
62 1160 2202 0000 0003 7354 7852 – rachunek bankowy ZD Ziemi Lubelskiej

Millenium Bank S.A.

Dane do faktur

Chorągiew Lubelska ZHP
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783

Chcesz otrzymać fakturę za wyjazd harcerski? Skontaktuj się ze Skarbnikiem Hufca (malgorzata.goral@zhp.net.pl).

Inspektor Ochrony Danych Związku Harcerstwa Polskiego

Andrzej Rybus -Tołłoczko
tel. + 48 888 942 222
e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl