Kontakt

Hufiec ZHP Lublin

ul. Okopowa 11
20-022 Lublin

tel. 731-15-75-75 (numer aktywny w czasie dyżurów w biurze hufca)
e-mail: hufiec@lublin.zhp.pl

Godziny otwarcia biura w styczniu:
poniedziałek 17:30-20:00
czwartek 15:00-20:00
piątek 10:00-15:00

Dyżury w siedzibie Hufca

Pracownik biura hufca phm. Łukasz Góralski*:

4 stycznia (poniedziałek) 17:30-20:00
7 stycznia (czwartek) 15:00-20:00
8 stycznia (piątek) 10:00-15:00
11 stycznia (poniedziałek) 17:30-20:00
14 stycznia (czwartek) 15:00-20:00
15 stycznia (piątek) 10:00-15:00
18 stycznia (poniedziałek) 17:30-20:00
21 stycznia (czwartek) 15:00-20:00
22 stycznia (piątek) 10:00-15:00
25 stycznia (poniedziałek) 17:30-20:00
28 stycznia (czwartek) 15:00-20:00
29 stycznia (piątek) 10:00-15:00
​​​​​​​* W trakcie trwania dyżurów, pracownik biura jest dostępny również on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Skarbnik hufca phm. Małgorzata Góral-Kowalczyk:

7 stycznia (czwartek) 18:00-20:00 – ostateczny termin rozliczenia dokumentów finansowych za rok 2020
14 stycznia (czwartek) 18:00-20:00
​​​​​​​21 stycznia (czwartek) 18:00-20:00

Komendantka hufca pwd. Angelika Karczmarz –  po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Z-ca komendantki hufca phm. Paweł Kowalczyk –  urlop.
Członkini Komendy ds. kształcenia phm. Katarzyna Radzikowska –  po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Członkini Komendy ds. pracy z kadrą pwd. Ewelina Romańczuk – po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Członkini Komendy ds. programu pwd. Magdalena Czerniawska – po wcześniejszym umówieniu mailowym.

Numery rachunków bankowych

55 1160 2202 0000 0002 3488 9485 – rachunek podstawowy
73 1160 2202 0000 0003 3616 1041 – wpłaty Podstawowej Składki Członkowskiej
92 1160 2202 0000 0002 3488 9983 – wpłaty na obóz letni hufca
75 1160 2202 0000 0003 3616 1296 – rachunek bankowy 1 SH “Focus”
62 1160 2202 0000 0003 3616 1239 – rachunek bankowy 4 SH “n.p.m.” im. gen. Mariusza Zaruskiego
31 1160 2202 0000 0003 3616 0730 – rachunek bankowy 5 SH “Synergia”
26 1160 2202 0000 0003 3616 0820 – rachunek bankowy ZD w Świdniku
62 1160 2202 0000 0003 7354 7852 – rachunek bankowy ZD Ziemi Lubelskiej

Millenium Bank S.A.

Dane do faktur

Chorągiew Lubelska ZHP
ul. Żołnierzy Niepodległej 7
20-078 Lublin
NIP: 712-30-69-783

Chcesz otrzymać fakturę za wyjazd harcerski? Skontaktuj się ze Skarbnikiem Hufca (malgorzata.goral@zhp.net.pl).

Inspektor Ochrony Danych Związku Harcerstwa Polskiego

Andrzej Rybus -Tołłoczko
tel. + 48 888 942 222
e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl