Jak załatwić kilka spraw?

Nie wiesz z kim się skontaktować w nurtującej cię kwestii? Poniżej przedstawiamy krótki podział zadań między komendą, funkcyjnymi i pracownikiem biura. Skontaktowanie się z konkretną osobą przyczyni się do efektywniejszego rozwiązania problemu 🙂

Pracownik biura – phm. Alicja Gontkiewicz (alicja.gontkiewicz@zhp.net.pl):

 • rozliczenie zaliczek i faktur;
 • zakup plakietki hufca;
 • zapisanie harcerza do drużyny;
 • deklaracje członkowskie;
 • operacje na koncie jednostki;
 • kontrola opłacenia PSC, wpisu do ewidencji ZHP  i złożenia deklaracji przed wydarzeniami hufcowymi.

Komendantka – pwd. Angelika Karczmarz (angelika.karczmarz@zhp.net.pl):

 • wydawanie opinii przełożonego do realizacji prób instruktorskich;
 • wydawanie opinii dot. udziału instruktorów w wydarzeniach pozahufcowych;
 • zbieranie wniosków do rozkazów komendanta hufca;
 • rozmowy o funkcjonowaniu hufca;
 • kontakt z Komendą Chorągwi Lubelskiej;
 • wraz ze skarbnikiem: podpisywanie umów, akceptacja wydatków i autoryzacja przelewów bankowych;
 • zaliczanie służby instruktorskiej;
 • wsparcie dotyczące pracy z lokalnym środowiskiem działanie jednostek, szczepów i związków drużyn;
 • reprezentacja hufca na zewnątrz, kontakt z władzami samorządowymi;
 • wydawanie pism do podmiotów zewnętrznych;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • wspieranie szefów jednostek i komendantów wydarzeń hufcowych w pozyskiwaniu partnerów i sponsorów;

Skarbnik – phm. Małgorzata Góral-Kowalczyk (malgorzata.goral-kowalczyk@zhp.net.pl):

 • otrzymanie faktur za wyjazdy;
 • zwroty wpłat;
 • dofinansowania z funduszu instruktorskiego;
 • rozliczenia finansowe faktur i zaliczek;
 • operacje na kontach bankowych hufca;
 • operacje na koncie jednostki;
 • zgłaszanie, zatwierdzanie i rozliczanie zbiórek pieniędzy wewnętrznych oraz publicznych;
 • zatwierdzanie preliminarzy;
 • wydawanie decyzji o Dodatkowej Składce Członkowskiej Zadaniowej;
 • aktualizacja strony internetowej hufca;
 • wspieranie komendantów w organizacji form HALiZ.

Zastępca komendantki ds. organizacyjnych – phm. Paweł Kowalczyk (pawel.kowalczyk1@zhp.net.pl):

 • organizacja wydarzeń hufcowych od strony organizacyjnej i formalnej;
 • akceptacja biwaków;
 • nadzór nad ewidencją majątku hufca;
 • wypożyczanie sprzętu hufca (projektor, krótkofalówki, nagłośnienie itp.);
 • rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu Ewidencja ZHP;
 • dostęp do poczty służbowej na @zhp.net.pl i rozwiązywanie problemów związanych z jej funkcjonowaniem;
 • zakładanie grup mailowych;
 • wsparcie w zakresie bezpieczeństwa korzystania z sieci i funkcjonowania Ofiice 365.

Członkini Komendy ds. kształcenia – phm. Katarzyna Radzikowska (katarzyna.radzikowska@zhp.net.pl):

 • zapotrzebowanie na formy szkoleniowe i ich organizacja;
 • wsparcie w realizacji form szkoleniowych i ich zatwierdzanie;
 • zdobywanie OKK “know-how”;
 • wsparcie związane w pracy z Harcerskim Systemie Wychowawczym i systemem pracy z kadrą.

Członkini komendy ds. pracy z kadrą – pwd. Ewelina Romańczuk (ewelina.romanczuk@zhp.net.pl):

 • problemy w napotykane w pracy na funkcji;
 • przekazywanie jednostki “know -how”;
 • motywowanie kadry hufca;
 • rozmowy indywidualne z funkcyjnymi;
 • “Kadrowa kawka” 🙂

Członkini Komendy ds. programu – pwd. Magdalena Czerniawska (magdalena.czerniawska@zhp.net.pl):

 • wsparcie sztabów imprez w realizacji wydarzeń programowych hufca i ich zatwierdzanie;
 • zatwierdzanie programów biwaków i zlotów;
 • zatwierdzanie planów wychowawczych i planów pracy jednostek niezrzeszonych w szczepach, kręgów i klubów;
 • OKP “know-how”.

Pełnomocnik Komendanta ds. specjalności wodnej – ćw. Jakub Kuliński (jakub.kulinski@zhp.net.pl):

 • dostęp do sprzętu wodnego będącego własnością hufca;
 • wsparcie w pracy z wychowaniem wodnym w jednostkach.

 

Jeżeli twój problem nie mieści się w żadnej powyższej kategorii napisz na komenda@lublin.zhp.pl.