Harcerska Akcja Letnia 2021

HAL 2021 w Kopernicy

Termin: 15.07.2021 – 01.08.2021 r.
Miejsce: Kopernica (powiat chojnicki, woj. pomorskie)
Cena: 1490 zł

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Lublin – HALiZ,
nr rachunku bankowego 92 1160 2202 0000 0002 3488 9983,
tytuł wpłaty: “DSCZ, obóz Kopernica, imię i nazwisko, drużyna”

Warunki uczestnictwa: pobierz.

Poniżej znajduje się informacja jak prawidłowo wypełnić kartę kwalifikacyjną. Należy pamiętać, że każdy dokument musi być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku braku uzyskania jednego z podpisów do karty należy załączyć oświadczenie (pobierz)

02_Karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku_wzor_dla_rodzica

W dniu wyjazdu konieczne będzie oddanie wychowawcy Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (pobierz).

Komenda HAL 2021 w Kopernicy:

Komendant: phm. Maciej Samczuk;
Zastępca Komendanta, Skarbnik: phm. Łukasz Góralski;
Kwatermistrz: pwd. Julia Wróbel;
Logistyk, Zaopatrzeniowiec: pwd. Dawid Staniak;
Programowiec: pwd. Magdalena Koss;
Oboźny: phm. Adrian Pysiewicz;

Obóz zgodny z wytycznymi MEN i GIS w sprawie COVID. Więcej informacji u drużynowych.