5 Szczep Harcerski “Synergia”

 

 

Komendant: phm. Paulina Gałecka (paulina.galecka@lublin.zhp.pl)

 

 

 

8 Lubelska Drużyna Wędrownicza “Infinity”

Drużynowy: phm. Jakub Stachnio (jakub.stachnio@zhp.net.pl)

 

 

 

10 Lubelska Gromada Zuchowa “Stumilowy Las”

Drużynowa: pion. Wiktoria Ceglarska (wiktoria.ceglarska@zhp.net.pl)

 

 

28 Lubelska Drużyna Starszoharcerska “Everest”

Drużynowa: pwd. Justyna Wysocka (justyna.wysocka@zhp.net.pl)

 

 

54 Lubelska Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Celestis”

Drużynowa: phm. Paulina Gałecka (paulina.galecka@lublin.zhp.pl)

 

 


108 Lubelska Drużyna Harcerska “Ikigai”

Drużynowa: phm. Paulina Gałecka (paulina.galecka@lublin.zhp.pl)