24 Świdnicka Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Żywioły”

24sgdh24 Świdnicka Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Żywioły” działa od 7 września 2005 roku. Pierwszym drużynowym i założycielem był pwd. Tomasz Mika. Później władzę w drużynie przejął ćwik Mateusz Gołębiowski. 16 stycznia 2010 drużynę przejęła pwd. Weronika Kowalczyk HO. 14 lipca 2012 rozkazem Naczelnika ZHP nadano nam Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej i w lipcu 2012 r. rozkazem Komendantki Hufca nasza nazwa została zmieniona na 24 Świdnicką Grunwaldzką Drużynę Harcerską Żywioły.

Dzięki młodej i kreatywnej kadrze, w drużynie nie brakuje innowacyjnych pomysłów i zbiórek. Rozpoznawalni po jaskrawoczerwonych getrach.

Zrzeszamy harcerki i harcerzy od 10 do 13 lat.

 

IMG_9805 P1490335