24 Świdnicka Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Żywioły”

24sgdh24 Świdnicka Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Żywioły” działa od 7 września 2005 roku. Pierwszym drużynowym i założycielem był pwd. Tomasz Mika. Później władzę w drużynie przejął ćwik Mateusz Gołębiowski. 16 stycznia 2010 drużynę przejęła pwd. Weronika Kowalczyk HO, następnie sam. Zuzanna Kowalczyk. Obecnie drużynową jest pwd. Zuzanna Jackowska.
14 lipca 2012 rozkazem Naczelnika ZHP nadano nam Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej i w lipcu 2012 r. rozkazem Komendantki Hufca nasza nazwa została zmieniona na 24 Świdnicką Grunwaldzką Drużynę Harcerską Żywioły.

Dzięki młodej i kreatywnej kadrze, w drużynie nie brakuje innowacyjnych pomysłów i zbiórek. Rozpoznawalni po jaskrawoczerwonych getrach.

Zrzeszamy harcerki i harcerzy od 10 do 13 lat.

 

IMG_9805 P1490335