COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

środa, 11 Marzec 2020 12:52

Uwaga!

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższą decyzją odwołane zostają dyżury członków Komendy Hufca oraz pracownika biura, dzisiejsze dyżury również się nie odbędą. Wszystkie sprawy organizacyjne, które da się załatwić online przenosimy do Office365. Spotkania przenosimy na Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/. W przypadku konieczności pracy na fizycznych dokumentach (np. wydanie papierowego zaświadczenia, dostarczenie faktury, itp), które nie mogą poczekać do 31.03.2020 prosimy o indywidualny kontakt z odpowiednimi członkami Komendy Hufca. Będziemy takie sprawy załatwiać indywidualnie, ograniczając jednocześnie osobiste spotkania i podróże po mieście do niezbędnego minimum.