Zjazd Zwykły Hufca

wtorek, 13 Sierpień 2019 23:40

We wrześniu odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca, na którym wybierzemy nowe władze w naszym środowisku. Tym razem zaplanowaliśmy na niego aż dwa dni i spotykamy się we wrześniowy weekend 14-15.09.2019, aby podjąć najważniejszą dla nas decyzję na najbliższe 4 lata. Miejsce zjazdu zostanie podane już niedługo, a póki co informuję, że lista delegatów dostępna jest w rozkazie L.21/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., z którego treścią można zapoznać się tutaj.

Jeżeli ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu
z głosem decydującym, należy dokonać tego niezwłocznie, przesyłając taki wniosek do komendanta hufca.