Rozkaz L.14/2017

sobota, 2 Wrzesień 2017 14:06

Druhny i Druhowie informujemy, że w zakładce rozkazy jest już dostępny najnowszy rozkaz Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP ds. Hufca Lublin – pwd. Jakuba Stachnio.

Jednocześnie w zakładce uchwały pojawiła się najnowsza uchwała Komendy Hufca Lublin.