Dodatkowy dyżur w Hufcu

wtorek, 22 Marzec 2016 16:37

W dniu 31 marca br. z-ca Komendanta będzie pełnił dodatkowy dyżur w biurze Hufca w godzinach 12.00 – 17.00.

Szczególnie zapraszamy wtedy osoby mające pytania odnośnie elektronicznej Ewidencji ZHP.