Weź udział w Turnieju Strzeleckim

środa, 13 Maj 2015 15:22

ZAPROSZENIE

Biuro Zarządu Wojewódzkiego LIGI OBRONY KRAJU w Lublinie oraz Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lublinie mają zaszczyt zaprosić wszystkie harcerki i harcerzy, członków starszyzny harcerskiej, instruktorów i seniorów na I Integracyjny Turniej Strzelecki lubelskiego hufca o Puchar Prezesa Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. gen. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w strzelaniu z karabinka sportowego w konkurencji indywidualnej i Puchar Komendanta Hufca ZHP w Lublinie w konkurencji między drużynowej i kręgowej.

 

Turniej odbędzie się w dniu 6 czerwca (sobota) w godz. od 9 do 11, na terenie strzelnicy wojskowej przy ul. Kruczkowskiego 48/49. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zarówno w konkurencji indywidualnej jak i drużynowej – kręgowej otrzymają ponadto dyplomy „Mistrzów Strzelectwa Sportowego” i harcerskie odznaki strzeleckie. Opłata startowa wynosi 20 zł. od osoby (w dniu zawodów).

Ogłoszenie wyników strzeleckich, wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się na najbliższym spotkaniu drużynowych po odbytym turnieju.

Ze względu na miejsce odbywania strzelania – teren wojskowy, zamknięty – prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w turnieju do dha hm. Stanisława Dąbrowskiego na adres mailowy:  sjdabrowski@gmail.com  lub sporządzenie listy zbiorowej z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy drużyny. Szczegóły uczestnictwa pod nr telefonu: 668 836 478.

 

Prezes LOW LOK                                           Komendant Hufca ZHP Lublin

hm. Stanisław Dąbrowski                                hm. Katarzyna Radzikowska