1 Szczep Harcerski “Focus”

 

Komendantka: phm. Agata Kiełbik (agata.kielbik@zhp.net.pl)
Zastępczyni komendantki: pwd. Karolina Nowacka (karolina.nowacka@zhp.net.pl)
Zastępczyni komendantki: pwd. Magdalena Koss (magdalena.koss@zhp.net.pl)
Zastępca komendantki: HO Michał Wojtasiewicz (michal.wojtasiewicz@zhp.net.pl)

 

 

48 Lubelska Drużyna Harcerska “Araukanie”

Drużynowa: phm. Agata Kiełbik (agata.kielbik@zhp.net.pl)

 

 


62  Lubelska Drużyna Harcerska “Ewenement”

Drużynowa: pwd. Karolina Nowacka (karolina.nowacka@zhp.net.pl)

 

 

104 Lubelska Drużyna Starszoharcerska “Avangarda”

Drużynowy: ćw. Gabriel Piróg (gabriel.pirog@zhp.net.pl)

 

 

Próbna Lubelska Gromada Zuchowa “Pracowite Pszczółki”

Drużynowa: pion. Julia Gawron (julia.gawron@zhp.net.pl)