1 Szczep Harcerski “Focus”

 

Komendantka: pwd. Agata Kiełbik (agata.kielbik@lublin.zhp.pl)
Zastępczyni komendantki ds. programu: phm. Katarzyna Jachymek (katarzyna.jachymek@zhp.net.pl)
Zastępczyni komendantki ds. kształcenia: phm. Elżbieta Organista (elzbieta.organista@zhp.net.pl)
Zastępca komendantki ds. pracy z kadrą: phm. Adam Organista (adam.organista@zhp.net.pl)

 

 

48 Lubelska Drużyna Harcerska “Araukanie”

Drużynowa: pwd. Agata Kiełbik (agata.kielbik@lublin.zhp.pl)

 

 

 

62ldh62  Lubelska Drużyna Harcerska “Ewenement”

Drużynowa: pwd. Karolina Nowacka (karolina.nowacka@lublin.zhp.pl)

 

 

 

104 Lubelska Drużyna Starszoharcerska “Avangarda”

Drużynowy: ćw. Gabriel Piróg (gabriel.pirog@lublin.zhp.pl)