123 Lubelska Drużyna Starszoharcerska “Imperatyw”

123ldsh

123 Lubelska Drużyna Starszoharcerska „Imperatyw” powstała w 2000 r. Jest drużyną koedukacyjną: zastęp męski prowadzi druh Jakub Błaszczyk, zastępy żeńskie druhna Nikola Łaguń i Zofia Płaza. Drużynową jest pwd. Karolina Nurzyńska i wspiera ją druh Grzegorz Grudka. Członkowie drużyny mają okazję rozwijania pasji i zainteresowań podczas zbiórek zastępów odbywających się raz w tygodniu, zbiórek drużyny – raz w miesiącu, biwaków – 2-3 razy do roku, zimowiska i obozu letniego. Podczas spotkań harcerze uczą się umiejętności przydatnych w życiu – np. gotowania, szycia, posługiwania się kompasem i mapą, załatwiania spraw w urzędzie itp. Zbiórki odbywają się w różnych miejscach – w lesie, w hufcu, na lodowisku, w kinie – w zależności od potrzeb i preferencji członków drużyny. Kadra, dbając o budowę postawy patriotyzmu, zachęca do pełnienia służby podczas uroczystości, gdzie harcerze angażują się w organizację obchodów. Dodatkowo harcerze mają możliwość uczestniczenia w kursach m.in. pierwszej pomocy.

 

Wymagania, które musi spełnić przyszły członek drużyny: 13-16 lat, dobre chęci i mail do drużynowej. ZAPRASZAMY !